You are here

Is het intake-gesprek of kennismakingsgesprek gratis?

Voor een intake-gesprek of kennismakingsgesprek wordt een vergoeding van 50 € gevraagd op afspraak gezien November Styling gedurende 2 à 3 uren advies levert, alsook een volledig ontwerp uittekent met stofkeuze. De klant krijgt dan ook het ontwerp met prijsofferte mee naar huis. Indien het bruidje beslist om te bestellen wordt het bedrag van 50 € afgetrokken van het voorschot zodat het intake-gesprek kosteloos is.

Dutch